Kontakt

Kontakt

HRVATSKO UDRUŽENJE PRIRODNE MEDICINE – H.U.P.M.

OIB:19074930786
Cernička ulica br.52, 10000 Zagreb
MB: 5085314
IBAN: HR 8024810001111008537
AGRAM BANKA d.d

Privremena adresa ured u Zagrebu
IX. BUKOVAČKI OGRANAK br. 13 – II. kat

Tajnica – odnosi sa javnošću :

Mentorica u edukativnih programima:

Gđa Maja Panić

Mobitel: +385-91-5499-493
Email adresa: meamaja(at)gmail.com

Gđica Mirna Hrlle

Mobitel: +385- 92-161-6741
Email adresa: mirna.meavita(at)gmail.com

Podružnica :

gđa Sanja Rebuša

Mobitel: + 385 – 95-898-1610
Email adresa:  rsanja0(at)gmail.com

Radno vrijeme ureda:

Ponedjeljak – petak    od 10.00  do  17.00 sati

Subota 10.00 do 14.00 sati

I prema potrebi i dogovoru